Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ieder zal geheel op eigen risico de lessen en activiteiten van Danscentrum de Bruijn-Bonel volgen. Het danscentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende enig letsel (schade) ten gevolge van een ongeval voor genoemde lessen en activiteiten. Er kunnen nimmer rechten worden ontleend aan acties of speciale aanbiedingen. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie  van contributie of andere bedragen. Afwezigheid van de deelnemer ontheft de deelnemer niet van verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschap. Ook geen vermindering daarvan. Danscentrum de Bruijn-Bonel houd zich het recht voor prijzen en alg. voorwaarden te wijzigen. Het danscentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging en diefstal van goederen door derden. Het danscentrum zal ten aanzien van het bovenstaande de redelijkheid en billijkheid in acht nemen.

Verbintenis:

Men verbindt zich voor het minimaal  afgenomen perioden aangegeven bij de inschrijving.

Innen van betalingen:

Contributie wordt betaald voorafgaand aan de cursus voor een bepaalde periode. Maandelijkse contributie wordt aan het begin van iedere maand via automatische incasso geïncasseerd. Het opzegtermijn gaat in op de 1e van de maand en bedraagt 4 weken. Voorbeeld: als u op 15 februari opzegt wordt uw abonnement per 1 april stopgezet.

Restitutie van betalingen:

Betalingen worden nimmer geretourneerd, zijn persoonsgebonden/niet overdraagbaar en hebben slechts betrekking op de periode waarvoor is ingeschreven, tenzij er van tevoren hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Opzeggen:

Opzegging uitsluitend dient schriftelijk of per mail te gebeuren.
U ontvangt per mail een bevestiging van uitschrijving. U kunt durende maand na uitschrijving gebruik maken van de lessen.

Vermeld in de brief of email:

Volledige naam:
Adres en telefoonnummer:
De lesdag en lestijd:
Uw email adres:
De gewenste opzegdatum: (rekening houdend met het opzegtermijn)
Handtekening van ouders in geval van minderjarige:

 

Danscentrum de Bruijn-Bonel
De Jagerstraat 2
1823 CV
Alkmaar
Tel nr: 0725201515
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.debruijn-bonel.nl

Bij niet tijdige of juiste opzegging wordt het abonnement stilzwijgend automatisch verlengd.

 

Tussentijdse beëindiging:

Bij tussentijdse beëindiging, om welke reden dan ook, is het totaalbedrag van het aantal perioden opgegeven bij de inschrijving verschuldigd. Alleen in geval van ernstige blessure of ziekenhuisopname kunnen betalingen 2 maanden worden stopgezet. De lopende maand dient echter wel betaald te worden.

 

Achterstallige betalingen:

Bij achterstallige betaling zijn wij gerechtigd € 2,50 administratiekosten in rekening te brengen.

 

Staken van betalingen:

Bij het staken van betalingen is het totale verschuldigde bedrag direct opvorderbaar en stelt hij/zij zich persoonlijk aansprakelijk voor alle administratieve en/of gerechtelijke invorderingskosten.

 

Danspartner:

In geen geval is het danscentrum verantwoordelijk voor het verzorgen van danspartners, ook niet tijdens de inschrijvingsduur.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ieder zal geheel op eigen risico de lessen en activiteiten van Danscentrum de Bruijn-Bonel volgen. Het danscentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende enig letsel (schade) ten gevolge van een ongeval voor genoemde lessen en activiteiten. Er kunnen nimmer rechten worden ontleend aan acties of speciale aanbiedingen. Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie  van contributie of andere bedragen. Afwezigheid van de deelnemer ontheft de deelnemer niet van verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschap. Ook geen vermindering daarvan. Danscentrum de Bruijn-Bonel houd zich het recht voor prijzen en alg. voorwaarden te wijzigen. Het danscentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging en diefstal van goederen door derden. Het danscentrum zal ten aanzien van het bovenstaande de redelijkheid en billijkheid in acht nemen.

Verbintenis:

Men verbindt zich voor het minimaal  afgenomen perioden aangegeven bij de inschrijving.

Innen van betalingen:

Contributie wordt betaald voorafgaand aan de cursus voor een bepaalde periode. Maandelijkse contributie wordt aan het begin van iedere maand via automatische incasso geïncasseerd. Het opzegtermijn gaat in op de 1e van de maand en bedraagt 4 weken. Voorbeeld: als u op 15 februari opzegt wordt uw abonnement per 1 april stopgezet.

Restitutie van betalingen:

Betalingen worden nimmer geretourneerd, zijn persoonsgebonden/niet overdraagbaar en hebben slechts betrekking op de periode waarvoor is ingeschreven, tenzij er van tevoren hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Opzeggen:

Opzegging uitsluitend dient schriftelijk of per mail te gebeuren.
U ontvangt per mail een bevestiging van uitschrijving. U kunt durende maand na uitschrijving gebruik maken van de lessen.

Vermeld in de brief of email:

Volledige naam:
Adres en telefoonnummer:
De lesdag en lestijd:
Uw email adres:
De gewenste opzegdatum: (rekening houdend met het opzegtermijn)
Handtekening van ouders in geval van minderjarige:

 

Danscentrum de Bruijn-Bonel
De Jagerstraat 2
1823 CV
Alkmaar
Tel nr: 0725201515
info@debruijn-bonel.nl
www.debruijn-bonel.nl

Bij niet tijdige of juiste opzegging wordt het abonnement stilzwijgend automatisch verlengd.

 

Tussentijdse beëindiging:

Bij tussentijdse beëindiging, om welke reden dan ook, is het totaalbedrag van het aantal perioden opgegeven bij de inschrijving verschuldigd. Alleen in geval van ernstige blessure of ziekenhuisopname kunnen betalingen 2 maanden worden stopgezet. De lopende maand dient echter wel betaald te worden.

 

Achterstallige betalingen:

Bij achterstallige betaling zijn wij gerechtigd € 2,50 administratiekosten in rekening te brengen.

 

Staken van betalingen:

Bij het staken van betalingen is het totale verschuldigde bedrag direct opvorderbaar en stelt hij/zij zich persoonlijk aansprakelijk voor alle administratieve en/of gerechtelijke invorderingskosten.

 

Danspartner:

In geen geval is het danscentrum verantwoordelijk voor het verzorgen van danspartners, ook niet tijdens de inschrijvingsduur.

Get In Touch

  • ALKMAAR: De Jagerstraat 2, 1823CV Alkmaar
    ST MAARTEN: Cafe de Klimop, Dorpsstraat 9c, St Maarten
    HEILOO: Fletcher Hotel Heiloo, Kennemerstraatweg 425, 1851PD Heiloo
  • 072-5201515 - Bgg: 06-51431252 / Bank rek nr: NL34RABO0376495146